עסק או עמותה?

יש לך רעיון ליזמה ואת לא בטוחה אם כדאי לך לפעול במבנה של עסק או של עמותה?

בעולם המערבי כבר נולד והוכר 'יצור-הכלאיים' בדמות של 'עסק חברתי', אך בארץ אין הגדרה אחת לעסקים חברתיים והחוק טרם הכיר בקיומם.

אז עד שהרגולציה בישראל תצטרף לעולם המערבי ותסדיר את המודל החדש והנפלא של עסקים חברתיים, אני שמחה להגיש לך מידע שעשוי לסייע בהחלטה לא פשוטה זו.

* כשמדובר על עמותה – הכללים זהים גם עבור חל"צ (חברה לתועלת הציבור).

חלוקת רווחים

בעמותה
אסור

בעסק/חברה בע"מ
מותר

הערות

רווח = הכנסות פחות הוצאות.

משיכת משכורת מעמותה יכולה להחשב (בתנאים מסוימים) הוצאה ולא רווח.

מקורות הכנסה

בעמותה

מכירת שירותים
תמיכות ממשלתיות
תרומות פילנטרופיות

בעסק/חברה בע"מ

מכירת שירותים
השקעות הון
הלוואות

הערות

על מנת לקבל תמיכות ממשלתיות ותרומות עמותה צריכה להתקיים לפחות שנתיים ולהחזיק אישור "ניהול תקין".

מיסוי

בעמותה

אין תשלום של מס על הכנסות ורווחים.
אין גביית מע"מ ולכן ההוצאות גבוהות יותר ב-17%.

בעסק/חברה בע"מ

יש מיסוי על רווחים
(מקס' 35% כמס חברות).
יש גביית מע"מ ולכן גם יש קיזוז מול הוצאות.

הערות

אי תשלום מס הכנסה בעמותה תלוי בתנאים מסוימים – רצוי להתייעץ גם עם רו"ח

כמות מייסדים

בעמותה

נדרשים 7 אנשים שירשמו כמקימים על מנת לזכות במרבית ההטבות.

בעסק/חברה בע"מ

די באדם אחד כדי להקים עסק או חברה.

*חלק מהטקסים בבלוג מנוסחים לנשים, אך אני פונה גם לגברים